Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 11/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 10/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012r

Zarządzenie Nr 9/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 lutego 2012rw sprawie: wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r na terenie Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 7/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 stycznia 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 6/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 stycznia 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 5/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 25 stycznia 2012r


Zarządzenie Nr 4/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 stycznia 2012r


Zarządzenie Nr 3/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 stycznia 2012r


Zarządzenie Nr 2/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 stycznia 2012r

Zarządzenie Nr 1/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 stycznia 2012r


Zarządzenie Nr 57/2011

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 57/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 października 2011rw sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014", który był skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 54/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 54/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 września 2011rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

Zarządzenie Nr 50/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 września 2011rw sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 - 2014".

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 49/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 września 2011rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. 

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML