Zarządzenia

Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 lutego 2011r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec, remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków, remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec.

Zarządzenie Nr 5/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 4/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 stycznia 2011r


» więcej

Zarządzenie Nr 3/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 17 stycznia 2011 roku

 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Zarządznie Nr 2/2011

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 2/2011
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 stycznia 2011r


» więcej

Zarządzenie Nr 1/2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2011

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 42/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 42/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 26/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 26/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 czerwca 2010 roku

 

w sprawie terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 25/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 24/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 17 czerwca 2010 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 23/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 02 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 22/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 02 czerwca 2010 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr 21/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 21/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 20/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 19/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 maja 2010 roku

 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Dostawca XML