Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 maja 2010 roku

 

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 17/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 17/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 maja 2010 roku

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego oraz powołania lidera gminnego.

Zarządzenie Nr 15/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 15/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 maja 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 14/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 maja 2010 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 13/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: określenia ilości godzin biblioteki i świetlicy w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 12/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 11/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 6 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1/2002 z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.

Zarządzenie Nr 10/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 marca 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 9/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 9/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 22 marca 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia planu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie, oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2010 rok

Zarządzenie Nr 8/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 8/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 22 marca 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 7/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 marca 2010 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 6/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 6/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 5/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 4/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Dostawca XML