Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2010

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2010

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 marca 2010 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 55/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 55/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 54/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 54/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14.12.2009 r. Nr 49 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 53/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 53/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrow z dnia 18.12.2009 r. Nr 50 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 52/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 52/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 22 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 51/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 51/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: norm zużycia paliwa w autobusach marki Autosan

Zarządzenie Nr 50/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 50/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 49/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 49/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 48/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 48/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 11 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: faktycznego zużycia paliwa w samochodzie Autosan

Zarządzenie Nr 46/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 46/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 4 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Aleksandrow z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie dotyczącej uchwalenia budżetu na 2010 rok

Zarządzenie Nr 45/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 45/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 44/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 44/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 43/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 43/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 listopada 2009 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 42/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 41/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 41/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie na podstawie umowy o pracę.

Dostawca XML