Zarządzenia

Zarządzenie Nr 38/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 38/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 37/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 37/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 26 października 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 36/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 36/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie: zasad i warunków przeprowadzenia przetargu na zbycie wyposażenia kotłowni ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach.

Zarządzenie Nr 35/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 35/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 19 października 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie wyposażenia kotłowni ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach.

Zarzdzenie Nr 34/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 34/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 33/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 33/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 32/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 30/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 30/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 29/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 29/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 28/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 28/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 7 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 27/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 27/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 26/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 26/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 25/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 24/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie regulaminu okresowej oceny pracowników.

Zarządzenie Nr 23/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Dostawca XML