Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie regulaminu okresowej oceny pracowników.

Zarządzenie Nr 23/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 22/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 21/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 21/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 15 czerwca 2009 2009 roku

 

w sprawie: powołania składu osobowego komisji do dokonania oględzin nieruchomości położonej we wsi Ciechomin gmina Aleksandrów

Zarządzenie Nr 20/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 5 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie nr 19/2009r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 4 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 18/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 13 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 17/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 17/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 12 maja 2009 roku

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 16/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 16/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 6 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 15/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 15/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 14/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 14/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie w Aleksandrowie na podstawie umowy o pracę.

Zarządzenie Nr 13/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 24 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 12/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 11/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r

Zarządzenie Nr 10/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 marca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Dostawca XML