Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2009r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 marca 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2009r.

Zarządzenie Nr 6/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 6/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 lutego 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 5/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 5/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 3 lutego 2009 roku

 

w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 4/2009r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: podziału środków na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 3/2009

ZarządzeniaZarządzenie Nr 3/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

 

w sprawie: zmiany regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 1/2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: upoważnienia referenta ds. obsługi świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych.

Zarzadzenie Nr 40/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 40/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 39/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 39/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 9 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 38/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 38/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 2 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 33/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok, w zakresie załącznika Nr 12.

Zarządzenie Nr 37/2008

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 37/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 36/2008

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 listopada 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 35/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 35/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 listopada 2008 roku

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 34/2008

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 33/2008 - projekt uchwały budżetowej

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 33/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

Dostawca XML