Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 7 listopada 2008 roku

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 31/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 31/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 października 2008 roku

 

w sprawie: określenia wartości udziału własnego na potrzeby realizacji zadania "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich"

Zarządzenie Nr 30/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 30/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 29/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 29/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 27 października 2008 roku

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 28/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 28/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 27/2008r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 27/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 października 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 27/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 27/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 26/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 25/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 16 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 22/2008

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008 roku


w sprawie: organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2008

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 21 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 18 sierpnia 2008 roku


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

 


w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 07 sierpnia 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dostawca XML