Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: powołania Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

Zarządzenia

 Zarządzenie Nr 16/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 11 lipca 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 czerwca 2008 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 12/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 maja 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 23 maja 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 10/2008

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 10/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 25 kwietnia 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 6/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 6/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 6 marca 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 3/2008

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 stycznia 2008 roku


w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 17 stycznia 2008 roku


w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Zarządzenie Nr 57/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 57/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 55/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 55/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 52

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 52/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 51/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 50/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 50/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Dostawca XML