Zarządzenia

Zarządzenie Nr 44/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 44/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 06 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 42/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 42/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 25 października 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 41/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 41/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 października 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 40/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 40/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 28 września 2007 rok


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 38/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 38/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 25 września 2007 rok


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 36/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 36/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 10 września 2007 rok


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 34/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 23 sierpnia 2007 rok


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 32/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 32/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 09 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 30/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 30/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 lipca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 23/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 29 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 22/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 21/2007

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 21/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 18 czerwca 2007 roku


w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Zarządzenie Nr 20/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 17/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr  17/2007
Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  17 maja 2007 roku

 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 16/2007

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 16/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 maja 2007 roku

 
 

w sprawie : przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów uprawnień do dokonywania                           przeniesień w planie wydatków oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja                 w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku                         następnym.

Dostawca XML