Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia

                27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego

                budżetu gminy na 2007 rok i planu finansowego przychodów

                i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

                Wodnej na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 10/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 6/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 marca 2007 roku
 
 
 
w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
                i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w
                Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji
                rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
                Aleksandrowie w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 5/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 marca 2007 roku
 
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
               i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 1/2007

Zarządzenia

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2007
WóJTA GMINY ALEKSANDRóW
z dnia 19 stycznia 2007 roku

w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 52/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 52/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
                  Na podstawie § 14 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów  ustala,  co następuje:

Zarządzenie Nr 48/2006

Zarządzenia
 
Zarządzenie Nr 48/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 grudnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
 

Zarządzenie Nr 46/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 grudnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
 
 

Zarządzenie Nr 44/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 44/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
 

Zarządzenie Nr 43/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 43/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
dnia 15 listopada 2006 roku
 
w sprawie : projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie
w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007 rok

Zarządzenie Nr 42/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 42/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
  z dnia 14 listopada 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 37/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 października 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
 
 

Zarządzenie Nr 35/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
   z dnia 29 września 2006 roku
 
w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 września 2006 roku
 
 
w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
 

Zarządzenie Nr 26/2006

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 lipca 2006 rokuw sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
Dostawca XML