Zarządzenia

Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 września 2006 roku
 
 
w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
 

Zarządzenie Nr 26/2006

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 26/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 lipca 2006 rokuw sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 17/2006

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

Zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006
Wójta Gminy w Aleksandrowie
z dnia 23 maja 2006 roku.
w sprawie : wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Aleksandrów
Dostawca XML