Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 marca 2013r

Zarządzenie Nr 11/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2013r

Zarządzenie Nr 10/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 marca 2013r

Zarządzenie Nr 9/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 marca 2013r

Zarządzenie Nr 8/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r

Zarządzenie Nr 7/2013

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 marca 2013r

Zarządzenie Nr 6/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 5/2013

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 4/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 stycznia 2013r

Zarządzenie Nr 3/2013

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 3/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 stycznia 2013r

Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 68/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 67/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 67/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: określenia kosztu wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 66/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 66/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012rw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów.

Zarządzenie Nr 65/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 31 grudnia 2012r


Zarządzenie Nr 63/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 63/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 grudnia 2012r


Dostawca XML