Zarządzenia

Zarządzenie Nr 62/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 grudnia 2012r


Zarządzenie Nr 61/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 60/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 60/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 19 listopada 2012r


Zarządzenie Nr 59/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 59/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 listopada 2012rw sprawie: projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Aleksandrów w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2013-2020.

Zarządzenie Nr 58/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 października 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 57/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 października 2012r


Zarządzenie Nr 56/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 października 2012r


Zarządzenie Nr 54/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 54/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2012/2013 w ilości 100 000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości.

Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 53/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Zarządzenie Nr 52/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 52/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 września 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na udzielenie kredytu długoterminowego.

Zarządzenie Nr 51/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 51/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 września 2012r


Zarządzenie Nr 50/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 50/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 sierpnia 2012rw sprawie: utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Aleksandrów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 49/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 sierpnia 2012rw sprawie: powierzchnia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 48/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 48/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 sierpnia 2012rw sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zarządzenie Nr 47/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 47/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 sierpnia 2012r


Dostawca XML