Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Aleksandrów z
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016


» więcej

Zarządzenie Nr 26/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 kwietnia 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 24/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 kwietnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 20/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 19/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenia Nr 17/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 16/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 marca 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej od zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 15/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 14/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.zmieniające zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 13/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 01 marca 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 8/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML