Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 8/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

Organizacje pozarządowe
  Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność
pożytku publicznego w roku 2015

Zarządzenie Nr 15/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016r na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 14/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 12/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 11/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 9/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 stycznia 2016r.w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 7/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 6/2016

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów

Organizacje pozarządowe
Informacja Wójta Gminy Aleksandrów
o wynikach konsultacji przeprowadzonych w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML