Osoby fizyczne

Uchwała Nr XVI/128/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/128/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/127/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Informacja w sprawie podateku rolnego

Osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku leśnego

Osoby fizyczne
Dostawca XML