Wybory Uzupelniajace

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach....

Wybory Uzupelniajace
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 kwietnia 2016r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Dokument do pobrania tutaj >>

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów...

Wybory Uzupelniajace
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML