Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

Komunikaty i ogłoszeniaINFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

 
w sprawie
uzupełniającego naboru kandydatów na ławników

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia do....

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
w sprawie uzupełnienia "Raportu oddziaływania na środowisko" i wystąpienia do organów współdziałających

Ogłoszenie o zabraniu wiejskim

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania..

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów


o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wydaniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko"

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji środowiskowej

» więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów...

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

» więcej

Ogłoszenie - w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

    W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w dwóch terminach:

  1.  od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;
  2.  od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Dostawca XML