Komunikaty i ogłoszenia

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komunikaty i ogłoszenia
ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCOM DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW .

 
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonych prac lub przygotowania do określonego zawodu na podstawie art. 70b. ustawy o systemie oświaty. Muszą być spełnione następujące warunki:

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ogłoszenia "Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego"...

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 sierpnia 2013rw sprawie: ogłoszenia ""Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego" organizowanego podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2013 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu.

Dokument do pobrania tutaj >>

Informacja ARiMR dla rolników

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 31/2013

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 31/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 24 czerwca 2013r

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku
o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej związanych z wystąpieniem
na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi


komunikat_WGA_szacowanie_strat >>

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia– przewidywany okres zatrudnienia od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) obywatelstwo polskie

Ogłoszenie o zameldowaniu z jednoczesnym wymeldowaniem

Komunikaty i ogłoszenia
Zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem


Urząd Gminy w Aleksandrowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość  zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.

Dostawca XML