Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe | Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów, dnia 10 października 2012 r.


INFORMACJA

Obwieszczenie Wójta Gminy w Aleksandrowie

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 26/2012

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 maja 2012rw sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie.

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów - ujemne skutki przezimowania - przedłużenie terminu składania wniosków

Komunikaty i ogłoszenia
KOMUNIKAT

   Wójta Gminy Aleksandrów
 w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania
    W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych w okresie zimowym 2011/2012 ujemnymi skutkami przezimowania w uprawach:  żyta,  jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku oraz rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych Wójt Gminy Aleksandrów  informuje, iż poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów (pokój nr 105) wnioski dotyczące strat w uprawach w przedłużonym terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. We wniosku należy wskazać rodzaj uprawy, ogólną powierzchnię, numer ewidencyjny działki oraz powierzchnię, która została dotknięta szkodą, PESEL rolnika. Komisja gminna na wniosek rolnika dokona lustracji upraw z wyraźnym zaznaczeniem, że są to uprawy w 100%  likwidowane, przeznaczone do przeorania. Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów: www.bip.aleksandrow.net.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu Gminy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Komunikaty i ogłoszeniaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2012 roku.

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 marca 2012 roku o wszczęciu procedury szacowania strat

Komunikaty i ogłoszeniaKOMUNIKAT
   Wójta Gminy Aleksandrów
 z dnia  26 marca 2012 roku

o wszczęciu procedury szacowania  strat  związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania

Dostawca XML