Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o zbiórce odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje Mieszkańców, że firmy świadczące usługi z zakresu gospodarki odpadami będą przeprowadzały zbiórki odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych od swoich klientów w podanych poniżej terminach:

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów, dnia 15 czerwca 2011 r.


INFORMACJA
 
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
 
w sprawie
naboru kandydatów na ławników

Umorzenia i ulgi podatkowe w 2010r

Komunikaty i ogłoszenia

Udzielona pomoc publiczna w 2010r.

Komunikaty i ogłoszenia
Dostawca XML