Komunikaty i ogłoszenia

Postanowienie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia
P O S T A N O W I E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2011 rokuw sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów, podsołtysów, członków rad sołeckich oraz członków komisji rewizyjnych.

Dokument w całości dos

Nabór na wolne stanowisko

Komunikaty i ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu „Aktywni w Naszej Gminie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 roku.

Zaproszenie na szkolenie

Komunikaty i ogłoszenia

RZDR Oddział Piotrków Tryb.

ul Kasztelańska 9

97-300 Piotrków Tryb.Zaproszenie


Komunikat Wójta Gminy w Aleksandrowie

Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat
z dnia 8 lutego 2011
Wójta Gminy w Aleksandrowie


w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych

Komunikaty i ogłoszenia
Uchwała Nr 9/2010
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 1 grudnia 2010r


w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Dostawca XML