Komunikaty i ogłoszenia

Informacja

Komunikaty i ogłoszenia
Informacja
w sprawie konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Festyn Rodzinny w Gminie Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Bezpłatne porady prawne

Komunikaty i ogłoszenia

Bezpłatne usługi medyczne

Komunikaty i ogłoszenia

Ostrzeżenie przed nadchodzącymi burzami

Komunikaty i ogłoszenia


 Aleksandrów, dnia 13 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Aleksandrów przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne otrzymane
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
z dnia 13.07.2010 r. godz. 11.50

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Dostawca XML