Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

Komunikaty i ogłoszenia
KOMUNIKAT
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie całodobowego dyżuru

w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego informuje, że całodobowy dyżur w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego do odwołania pełniony jest pod numerami telefonów; 506 093 876; 501 360 462.

Informacja o dotacji

Komunikaty i ogłoszenia

Gmina Aleksandrów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla czterech programów z dziedziny Edukacji Ekologicznej, których realizacja przebiega w szkołach na terenie gminy Aleksandrów.


1.Program edukacji ekologicznej „Żyć w zgodzie z naturą” - Szkoła Podstawowa im. T .Kościuszki

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Współpraca z WFOŚiGW

Komunikaty i ogłoszenia

Od grudnia 2010r do końca kwietnia 2011r w Skotnikach na terenie Gminy Aleksandrów realizowane są projekty z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłami: "Czyste środowisko - zdrowsi ludzie", Ziemia - moim domem", "Żyć w zgodzie z naturą", Żyjemy - poznajemy - szanujemy".
Programy współfinansuje WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 24 grudnia Urząd Gminy w Aleksandrowie będzie nieczynny

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów, dnia 17 grudnia 2010 roku

INFORMACJA


W dniu 24 grudnia 2010 roku (w Wigilię) Urząd Gminy
w Aleksandrowie
będzie nieczynny.

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Komunikaty i ogłoszenia
Rozporządzenie Nr 4/10
Wojewody Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2010


w sprawie obowiązku usuwania lodu i śniegu z obiektów budowlanychObwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Komunikaty i ogłoszenia

Informacja

Komunikaty i ogłoszenia
Informacja
w sprawie konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Festyn Rodzinny w Gminie Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Dostawca XML