Komunikaty i ogłoszenia

Bezpłatne porady prawne

Komunikaty i ogłoszenia

Bezpłatne usługi medyczne

Komunikaty i ogłoszenia

Ostrzeżenie przed nadchodzącymi burzami

Komunikaty i ogłoszenia


 Aleksandrów, dnia 13 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Aleksandrów przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne otrzymane
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
z dnia 13.07.2010 r. godz. 11.50

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat o wszczęciu procedury szacowania strat

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 22.02.2010 r.

Znak: GR.OŚ.7624-1/2010


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia
Dostawca XML