Komunikaty i ogłoszenia

Obiwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 10.XII.2009r

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa tartaku.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 19.11.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-18/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 12.11.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009


POSTANOWIENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 22.10.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-17/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.08.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-16/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Dąbrowa nad Czarmą

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.08.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-16/2009


Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.08.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-15/2009

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Wacławów - Brzeźie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.08.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-15/2009


Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Komunikaty i ogłoszenia


WÓJT GMINY

ALEKSANDRÓW


KOMUNIKAT


Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dąbrowa nad Czarną

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 23.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-16/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wacławów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 23.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-15/2009


Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 21.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-14/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Wolica

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 21.07.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-14/2009

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszenia


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Dostawca XML