Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Komunikaty i ogłoszenia
OGŁOSZENIE


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Informacja dotycząca godzin otwarcia kasy Urzędu Gminy.

Komunikaty i ogłoszenia

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Aleksandrów

od 02.01.2017r. będzie czynna
w godzinach od 8:00 – 12:00.

Po godzinie 12:00 wpłat na rzecz Gminy Aleksandrów można dokonywać
bez prowizji w  Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Aleksandrowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego...

Komunikaty i ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego osobę która spełni jeden z następujących warunków:

1.Posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
3.Ukończyła do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie.

Dostawca XML