Komunikaty i ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego...

Komunikaty i ogłoszenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni na stanowisku pracownika socjalnego osobę która spełni jeden z następujących warunków:

1.Posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
3.Ukończyła do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini niskiego napięcia we Włodzimierzowie.

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektrycznej niskiego napięcia...

Dostawca XML