Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 09.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009


Postanowienie - Wólka Skotnicka

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 26.06.2009r.
Znak:GR.OŚ.7624-12/2009


POSTANOWIENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wolica

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.06.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-14/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Postanowienie - Dębowa Góra Kolonia

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 23.06.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-11/2009


POSTANOWIENIE

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 24.06.2009r
Znak: GR.OŚ.7624-11/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Rożenek

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 15.05.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-10/2009


POSTANOWIENIE

Postanowienie - Dębowa Góra

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 15.05.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-9/2009


Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 20.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009


Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-10/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 20.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-11/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Siucice

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 27.04.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-7/2009


Postanowienie - Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 27.04.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-8/2009


Dostawca XML