Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 24.06.2009r
Znak: GR.OŚ.7624-11/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Rożenek

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 15.05.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-10/2009


POSTANOWIENIE

Postanowienie - Dębowa Góra

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 15.05.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-9/2009


Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 20.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009


Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-10/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 20.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-11/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Postanowienie - Siucice

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 27.04.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-7/2009


Postanowienie - Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 27.04.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-8/2009


Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 28.04.2009r


Znak: GR.OŚ.7624-7/2009


Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 28.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-8/2009


Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 20.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-10/2009 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Dostawca XML