Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 01.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-7/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 01.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-8/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-5/2009


POSTANOWIENIE

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-4/2009


POSTANOWIENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-5/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-4/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-5/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-4/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Komunikaty i ogłoszenia


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO

PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 20.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-6/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie

Komunikaty i ogłoszenia

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 03.03.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-2/2009


POSTANOWIENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 02.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-5/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 02.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-4/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 27.02.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-3/2009


Dostawca XML