Komunikaty i ogłoszenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 27.02.2009r


Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 26.02.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-3/2009


Zawiadomienie

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów dn. 02-02-2009r.

                                                                                                                 MIESZKAŃCY GMINY
                                                                                                                 ALEKSANDRÓWZ A W I A D O M I E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszeniaWYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty i ogłoszenia
WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 09.02.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-1/2009


POSTANOWIENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 09.02.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-1/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 09.02.2009r
Znak: GR.OŚ.7624-1/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 5 lutego 2009 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 29.01.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-3/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 15.01.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-2/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 07.01.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 07.01.2009r

 Znak: GR.OŚ.7624-1/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Ogłoszenie - o przetargu.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dostawca XML