Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r


Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Decyzja

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.01.2008r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie -

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Zawiadomienie.

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-8/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 04.XII.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-8/2007


P O S T A N O W I E N I E


Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-7/2007


P O S T A N O W I E N I E


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-7/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-9/2007


P O S T A N O W I E N I E


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-6/2007


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAOgłoszenie w sprawie wydania decyzji.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

 

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-6/2007


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów

Dostawca XML