Komunikaty i ogłoszenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 29.11.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-6/2007


D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAOgłoszenie w sprawie wydania decyzji.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

 

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-6/2007


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina Aleksandrów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-6/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)

Postanowienie.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 28.10.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-5/2007


P O S T A N O W I E N I E


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 21.09.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-5/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)

Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


Lista kandyedatów spełniajacych wymagania formalne naboru na stanowisko Informatyk.

Komunikaty i ogłoszenia
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE


Stanowisko: informatyk


Komunikat w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie ON.

Komunikaty i ogłoszenia


KOMUNIKAT


Wójta Gminy w Aleksandrowie

z dnia 13 sierpnia 2007 roku

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Nabór na wolne stanowisko pracy

Komunikaty i ogłoszenia


URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

INFORMATYKInformacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru.

Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIANa podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Ogłoszenie.

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Dostawca XML