Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini niskiego napięcia we Włodzimierzowie.

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektrycznej niskiego napięcia...

Informacja o wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Aleksandrów

Wybory Uzupelniajace | Komunikaty i ogłoszenia
INFORMACJA

O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY ALEKSANDROW

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące "Przebudowy drogi powiatowej Nr 3118..."

Komunikaty i ogłoszenia
Obwieszczenie
Wójta Gminy Aleksandrów

Dotyczy inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków w miejscowości Siucice Kolonia".

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej...

Wybory Uzupelniajace | Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25 kwietnia 2016 r.o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Aleksandrowie
zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML