Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu:


Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa na Czarną

Ogłoszenie >>

SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >>

Załącznik nr 8 >>

Załącznik nr 9 >>

Załącznik nr 10 >>


Załączniki spakowane programem 7-zip.

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Niewierszynie

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu:


Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Niewierszynie

Ogłoszenie >>

SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >>

Załącznik nr 8 >>

Załącznik nr 9 >>

Załącznik nr 10 >>


Załączniki spakowane programem 7-zip.

Wybór najkorzystniejszej oferty - Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów...

Przetargi
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
w związku z realizacją zadania

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów w kwocie 800 000 złotych"


Dokument do pobrania tutaj  >>

Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów...

Przetargi
Informacja z otwarcia ofert:

Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów
w związku z realizacją zadania

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów w kwocie 800 000 złotych"

Infromacja z otwarcia ofert - zamówienie z podziałem na części dotyczące remontów dróg

Przetargi
Informacja z otwarcia ofert: zamówienie z podziałem na części:


Część 1: Remont (modernizacja) drogi w miejscowości Stara (Podchojny).
Część 2: Remont drogi gminnej Kalinków - Borowiec.
Część 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Taraska.
Część 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka (Władysławów).

Dokument do pobrania tutaj  >>

Ogłoszenie o zamówieniu z podziałem na części dotyczące remontów dróg

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu z podziałem na części:


Część 1: Remont (modernizacja) drogi w miejscowości Stara (Podchojny).
Część 2: Remont drogi gminnej Kalinków - Borowiec.
Część 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Taraska.
Część 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka (Władysławów).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Rożenek

Przetargi

Wykaz o przeznaczeniu nierchomości do sprzedaży - Skotniki

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przetargi
Dostawca XML