Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty- Cz. 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Przetargi
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia

Dokument do pobrania tutaj >>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Cz. 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Przetargi
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Informacja z otwarcia ofert: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci...

Przetargi
Informacja z otwarcia ofert:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Wyjaśnienie SIWZ: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodociągowej...

Przetargi
Wyjaśnienie SIWZ:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Modyfikacja SIWZ: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodociągowej....

Przetargi
Modyfikacja SIWZ:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Ogłoszenie o zamówieniu: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodocią

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Wybór oferty - Remont drogi gminnej Borowiec

Przetargi

Otwarcie ofert - Remont drogi gminnej Borowiec

Przetargi
Dostawca XML