Przetargi

Modyfikacja SIWZ: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodociągowej....

Przetargi
Modyfikacja SIWZ:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Ogłoszenie o zamówieniu: 1- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów, 2- budowa sieci wodocią

Przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu:

ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:


Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów.
Część 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębowa Góra Kolonia.

Wybór oferty - Remont drogi gminnej Borowiec

Przetargi

Otwarcie ofert - Remont drogi gminnej Borowiec

Przetargi

Zapytanie ofertowe - „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”

Przetargi

W związku z realizacją projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW” współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.
zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na dostawę  narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do wyposażenia pracowni szkolnych w Gminie Aleksandrów

Dostawca XML