Przetargi

Wyjaśnienia SIWZ na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych

Przetargi
Wyjaśnienia SIWZ dotyczące przetargu na "Dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów" nr postępowania: 271.8.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych

Przetargi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów.
Numer ogłoszenia: 326118 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012

Dokument do pobrania tutaj >>

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >>

Dostawca XML