Przetargi

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

Przetargi


Aleksandrów dnia 9 grudnia 2011r.


O G Ł O S Z E N I E


o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

Zawiadomenie o wyborze oferty na olej opałowy

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Przetargi


Aleksandrów: Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości
Numer ogłoszenia: 296238 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

Przetargi

Aleksandrów: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną, Skotnikach oraz uczniów gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012
Numer ogłoszenia: 188586 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawca XML