Przetargi

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

Przetargi


Aleksandrów dnia 9 grudnia 2011r.


O G Ł O S Z E N I E


o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

Zawiadomenie o wyborze oferty na olej opałowy

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Przetargi


Aleksandrów: Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości
Numer ogłoszenia: 296238 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

Przetargi

Aleksandrów: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną, Skotnikach oraz uczniów gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2011- 2012
Numer ogłoszenia: 188586 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Przetargi


Aleksandrów: Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, gmina Aleksandrów na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 158
Numer ogłoszenia: 157728 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Przetargi

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km 0+000 do km 0+370,68

Numer ogłoszenia: 56030 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

Dostawca XML