Przetargi

Wybór oferty na wynajem podnośnika

Przetargi


OTRZYMUJĄ:

OFERENCI

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

Przetargi


OTRZYMUJĄ:

OFERENCI


Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

Przetargi


Aleksandrów, dnia 12.04.2010r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

Przetargi

Aleksandrów, dnia 09.04.2010r.

Zapytanie o cenę kruszywa drogowego

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

Przetargi


Aleksandrów, dnia 12.03.2010r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

Przetargi


Aleksandrów, dnia 11.03.2010r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zapytanie o cenę

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetargi
Dostawca XML