Przetargi

Zapytanie o cenę

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetargi

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

Przetargi


Aleksandrów, dnia 15.02.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zapytanie o cenę

Przetargi

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

Przetargi


Aleksandrów, dnia 08.02.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

Przetargi


Aleksandrów, dnia 25.01.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

Przetargi


Aleksandrów dnia 21 grudnia 2009r. 

O G Ł O S Z E N I E

o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

Przetargi


Aleksandrów, dn. 21.10.2009 r.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Przetargi


Aleksandrów dnia 08.10.2009


OGŁOSZENIE


GMINA ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.09.2009r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Dostawca XML