Przetargi

Zapytanie o cenę

Przetargi

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

Przetargi


Aleksandrów, dnia 08.02.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

Przetargi


Aleksandrów, dnia 25.01.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

Przetargi


Aleksandrów dnia 21 grudnia 2009r. 

O G Ł O S Z E N I E

o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

Przetargi


Aleksandrów, dn. 21.10.2009 r.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Przetargi


Aleksandrów dnia 08.10.2009


OGŁOSZENIE


GMINA ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.09.2009r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

Przetargi


Aleksandrów, dnia 21.09.2009r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi


Aleksandrów dnia 20.08.2009 r.

GOPS 2222/1/2009Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Wybór oferty na przebudowę dróg

Przetargi
Wybór oferty na przebudowę dróg
we wsiach Dębowa Góra, Dębowa Góra Kol. oraz Rożenek

Dostawca XML