Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E

PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Przetargi


Aleksandrów dnia 23 grudnia 2008r.


O G Ł O S Z E N I E

Uchwała Nr XIX/105/2008

PrzetargiUchwała Nr XIX/105/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

Przetargi


Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

Przetargiotrzymują oferenci

Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 22.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

Przetargi


Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 13.10.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

Przetargi
Dnia 08.10.2008

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

Przetargi


Aleksandrów, dnia 30.09.2008r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

Przetargi


Aleksandrów, dnia 16.09.2008r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty - GOPS

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty
.

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przetargi
Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem'' Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2008/2009. ''

Dostawca XML