Wójt Gminy Aleksandrów

Wójt gminy

Dionizy Adam Głowacki

Wójt Gminy

pokój nr 10

tel. (044) 756 00 12 

 

Wybrany w Wyborach przedterminowych Wójta Gminy Aleksandrów w dniu 19 października 2008r.